اداره کل شیلات استان کرمانشاه
اداره کل شیلات استان کرمانشاه

عنوان
سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در اداره کل شیلات استان کرمانشاه
تقدیر و تشکر جناب آقای مهندس بازوند استاندار محترم کرمانشاه از عملکرد 8 ماهه اداره کل شیلات استان
حضور مهندس افضلی مدیرکل شیلات استان در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی استان
برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری
حضور مدیر کل شیلات در جلسه تدوین جشن های مهربانی استان برای نشاط افزایی در جامعه
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته وحدت در اداره کل شیلات استان کرمانشاه
برگزاری جلسه کمیته فنی آبزی پروری اداره کل شیلات استان کرمانشاه
حضور مهندس افضلی مدیر کل شیلات استان کرمانشاه در مراسم اولین سالگرد زلزله دلخراش 21 آبان ماه سال 96
حضور کارکنان اداره کل شیلات استان کرمانشاه در راهپیمایی یوم الله 13 آبان
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد سازی در اداره کل شیلات استان کرمانشاه